Aanleg bronsysteem van een water-water warmtepomp

Het bronsysteem van de Enerflow® water-water warmtepomp is een gesloten systeem waar puur water doorheen stroomt of in sommige gevallen brine doorheen stroomt (=een samenstelling van water en antivries, zoals glycol). Het toevoegen van een middel als glycol werkt opbrengstverhogend vanwege het lagere vriespunt van de vloeistof, maar hangt per situatie af of het nodig is.

De Enerflow® warmtepomp maakt gebruik van een oppervlakte bronsysteem, wat een gesloten systeem is en met alleen water een bijzonder hoog rendement haalt van COP > 6,5. Een antivriesmiddel als glycol verhoogt het rendement en zorgt ervoor dat er een kleiner bronsysteem gebruikt kan worden. Maar als het niet nodig is, gebruiken we liever puur water!

Een gesloten bronsysteem wordt aangeduid onder diverse namen zoals horizontale warmtewisselaar, horizontaal bronsysteem, captatienet of horizontale collector. In alle gevallen wordt hetzelfde bedoeld: een (gesloten) netwerk waar vloeistof doorheen stroomt en waaruit warmte en energie ontrokken kan worden.

Hoe werkt het aanleggen van een oppervlakte bronsysteem?
Omdat het netwerk niet diep onder het grondoppervlak hoeft te liggen zijn er een aantal mogelijkheden, afhankelijk van de situatie. Belangrijk is dat het netwerk voor een groot deel vrij ligt, dat wil zeggen dat de zon de grond in kan stralen met warmte en energie.
De beste methode voor het leggen of ingraven van het gesloten bronsysteem hangt af van de situatie ter plekken, maar we kunnen de volgende methoden gebruiken:

  • een grondsleuvenfrees
  • een graafmachine
  • gestuurde boring
  • afzinken in water (sloot, vijver etc.)

Wilt u weten hoe het bronsysteem voor Enerflow® bij u werkt? Neem contact op voor meer informatie.

Aanleg van bronsysteem in water

Aanleg van bronsysteem in bodem